Proje

aktiF, kulüpleri kültürler arası açılımlarında destekliyor, yanlız bırakmıyor ve onlara danışmanlık veriyor. Kulüpler, ileri eğitimler ve kültürler arası yetkinlik konusunda güçlendirilip yerel ağlar üzerinden entegrasyon ve göç çalışmaları alanlarına mensup aktörler ile bir araya getiriliyor .

 

Entegrasyon, hepimizin dahil olduğu bir süreçtir. Her birimiz toplumsal değişimlerde katkıda bulunabilir ve toplumumuzdaki kültürel çeşitliliği etkin olarak şekillendirebilir.” (Wolfgang Fleiner, Schwäbischer Turnerbund e.V.’nin (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 25.11.2016 tarihinde gerçekleştirilen açılış etkinliğinde)

 

aktiF, Internationalen Bunds e.V. (IB) ve Schwäbischen Turnerbunds e.V.’nin (STB) ortak projesidir. Federal İçişleri Bakanlığı tarafından “Paydaşlıkla gelen dayanışma“ federal programı çerçevesinde 30 Haziran 2018 tarihine kadar desteklenmektedir.


Kulüplere danışmanlık ve koçluk

Pilot kulüpler tüm proje süresinin tamamında proje ekibi tarafından danışmanlık alır. Bu anlamda hem spor kulübü hem de siyasi eğitim açısından sağlanan geniş kapsamlı uzman bilgilerden yararlanılabilir.

Kulübün, proje kapsamında gerçekleştirmek istediği gerçekçi hedefler ortak bir şekilde tanımlanmıştır. Proje ekibi, kulüpleri tavsiyeleri ve faaliyetleri ile destekler. Danışmanlık süreci, kulüpte sürdürülebilir bir değişikliğin elde edilebilmesi için organizasyonel gelişiminin adımlarını esas alır.

aktiF projesi, kulüplere bu gelişim süreci için konuya göre konuşmacılar da sağlar. Bununla ilgili planlamalar danışılarak yapılır.

Proje planı

Başlangıç görüşmesinin büyük bir kısmında tanışılır ve proje ayrıntıları ortaya konur. Ayrıca kulübün şu anki durumu ve ihtiyaçları analiz edilir.

Bu aşamada kulüp, hedef kitlelere ve yerel kurumlara erişim sağlayarak ağ oluşturma konusunda destek alır. Ayrıca kulübe hareket ve spor tekliflerinin tasarımında ve organizasyonunda yardım edilir.

Proje sırasında pilot kulüplere, hedef kitlelerin çağrısı ve tekliflerin planlanması konusunda danışmanlık verilir. Burada verilen danışmanlık ve destek hem spor kulübü hem de siyasi eğitim odaklıdır.

Bu noktadan itibaren pilot kulüplerinde hareket ve spor teklifleri hayata geçirilir. Bu sırada aktiF proje ekibi, tavsiye ve faaliyetleriyle daima kulüplerin ve sorumluların yanındadır.

Strateji görüşmesinin süreci:

  • Kültürler arası açılıma dair öz denetimin değerlendirilmesi
  • Zihin haritası aracılığıyla kulüpteki çıkış noktalarının tanımlanması
  • İlk değişikliklerin yapılacağı alanın seçimi
  • Bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek hedefin tanımlanması
  • Hedefin gerçekleştirilmesi için kaynakların ve önlemlerin planlanması

“aktiF” proje ekibinden alınacak destek ile ilgili ihtiyaçların görüşülmesi.

Süresi yakl. 2 saat, kulüpte gerçekleşir

 

Proje hedef kitlesine verilen her bir ders saati için kulüp 34 € (brüt) alır.

Geçmiş yıla bakış. Tanımlanan hedefe ulaşılıp ulaşılmadığına dair ortak kontrol. İleriye yönelik faaliyetlerin tartışılması.


“aktiF” ayrıca kulüplere kulüpte ücretsiz çalıştay düzenleme olanağını da sunar. Konular, “Kültürel açıdan hassas iletişim”, “Çeşitliliğe yaklaşım” ve “Ayrımcılık” içeriklerini kapsar. Kulüpler hedefe ve ihtiyaca göre diledikleri konuları da dahil edebilir. Böyle bir durumda eğitim yöneticileri ve kulüp görevlileriyle de görüşülür. Çalıştaylar kulüplerde yerel çapta düzenlenir ve planlanan kurul toplantılarına veya kulüp etkinliklerine de dahil edilebilir. 

“akitF” 11. Stuttgart Sport Kongresi Cumartesi günü, 21.10.2017’de iki çalıştay sunar. “Spor kulübünde/ kulüpte ayrımcılık yapılıyor mu?” ve “Spor kulübü ve belediye: Entegrasyon sürecinde ortak mıdır?”.

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe".